Folk frykter brann, sopp og råte, samt vannlekkasjer mest, viser en fersk undersøkelsen om trendene i boligmarkedet.

Bygger du murhus med oss i Murhuskjeden Håndverksmur er alle disse problemene så godt som eliminert!
Mur brenner ikke! Mur råtner ikke! Mur er "tunge" materialer som holder på varmen og reduserer energiforbruket - lavenergi! Tunge konstruksjoner demper støy, god lydisolasjon er meget viktig for trivselen!

I tillegg står du helt fritt til å velge løsninger når du bygger med oss. Vi murer det huset du vil ha! Ta utgangspunkt i ett av våre kataloghus, eller kom med dine egne skisser og tegninger, vi er klare til å realisere din drøm. At våre murhus er så godt som vedlikeholdsfrie er heller ingen ulempe.

          
Om Brann                     Om Støy                    Om Sopp og råte         Vedlikeholdsfritt          Om Miljø

Her er mer om undersøkelsen:
Boligutbyggere kan ha mye å lære av en fersk undersøkelse som viser trendene i boligmarkedet. Så mange som 77 prosent av de spurte synes det er viktig at deres neste bolig er en lav-energibolig, samtidig som mange er misfornøyd med energiløsningen i den boligen de har i dag.

- Folk etterspør fleksibilitet, sier seniorkonsulent Hans Petter Skogstad i Opinion. Sammen med kollega Synne Fonkalsrud har han laget en undersøkelse av morgendagens boligkjøper for EiendomsMegler1.

Valgfrihet.
- Folk ønsker å velge, og på energiområdet er det kostnader folk ikke har styring med. Sannsynligvis kan mye gjøres med enkle grep med energistyringssystemer og montere pipeløp i nye boliger, sier Skogstad.

- Svarene vi får om energi er trolig økonomisk begrunnet, mer enn at folk er miljøbevisste, sier administrerende direktør Odd Nymark i EiendomsMegler1.

Undersøkelsen ble gjennomført tidlig i fjor høst, da det var mye fokus på energikrise og høye strømpriser.

Men at miljøet også spiller stor rolle for morgendagens boligkjøpere, er klart. Bortimot syv av ti vil gjerne betale mer for å sikre seg at materialene i deres neste bolig er minst mulig skadelig for helse og miljø.

- Jeg tror særlig barnefamiliene er opptatt av miljøvennlige materialer, sier Odd Nymark.

Svarene på hva morgendagens boligkjøper er på jakt etter, får de ved å spørre folk om hva de frykter og misliker i de boligene og bomiljøene de har i dag og om deres holdninger.

Frykt og misnøye er sterke drivkrefter og kan endre forbrukernes adferd.

Bolig og identitet.
Klær skaper folk, har vi sagt lenge. Nå er også boligen blitt en viktig del av vår identitet. Bortimot 60 prosent av de spurte i undersøkelsen er helt eller delvis enig i at det er viktig for dem at deres neste bolig reflekterer deres identitet. At boligen er tidsriktig, spiller mindre rolle. Men folk vil ha individuelle løsninger.

Dessuten er det stadig flere som er opptatt av lettstelte boliger. Og det gjelder ikke bare godt voksne boligkjøpere.

Hva er det så nordmenn frykter mest når det gjelder boligen? Brann topper listen. 47 prosent. Nesten halvparten av de spurte har dette på de to øverste plassene på listen. Fuktskader, råte og sopp, som mange har smertelig erfaring med fryktes av 36 prosent, mens vannlekkasjer havner på tredjeplass.

Etter en lang periode med oppgang i boligprisene er det ikke overraskende at bare 13 prosent frykter at boligen skal tape seg i verdi.

Boligkjøpere vil i økende grad søke etter boliger som har høy verdi når de skal selge den igjen, heter det i undersøkelsen.

Trygghet viktig.
Fryktlisten i undersøkelsen toppes av kriminalitet. 45 prosent frykter økt kriminalitet, selv om det er få som opplever det der de bor i dag. Bare 8 prosent svarer at de er misfornøyd med kriminalitet i sitt boligområde. Derfor forventer Hans Peter Skogstad at trygghet blir en stadig viktigere drivkraft for boligkjøp.

Folk frykter også mer støy. Det gjelder én av fire av de spurte. Nordmenn er vare for støy. Derfor vil boliger med god støyisolasjon, ikke bare mot ekstern støy, men også inne i boligen, bli mer attraktive.

At fremmedfrykt er godt utbredt i det norske samfunnet speiles også av undersøkelsen. Over én av fem spurte frykter at det flytter inn flere fremmedkulturelle i det området de bor. Dette ligger som nummer tre på fryktlisten.

Avstanden til jobb, venner og utelivstilbud topper listen over hva folk er misfornøyde med i boligområdet sitt. Det betyr at sentral beliggenhet får økt fokus fremover. Støynivå og utsikt kommer også høyt oppe på listen. Går man så inn i boligen, er det energiløsningen, lydisoleringen og planløsningen som skaper mest misnøye.

Kilde: http://forbruker.no/bolig

          
Om Brann                     Om Støy                    Om Sopp og råte         Vedlikeholdsfritt          Om Miljø
 
<< Forrige        34 av 41        Neste >>
 
 
Skriv ut