Fuktsikkerhet med mur.
Hus i mur råtner ikke!
I murhus får du hverken sopp eller råte. Såfremt materialene ikke er kontinuerlig nedfuktet beholder materialene sine gode egenskaper så fort de tørker opp igjen.

I Norge har vi årlig fuktskader på bygg for mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. Mange av skadene er resultat av dårlige bygningsmessige detaljer og håndverk. I tillegg utgjør fukt og råte i materialer i våtrom en betydelig del av skadeomfanget.

Våtrom i mur og betong
I norsk byggetradisjon har det vært vanlig å benytte lette bindingsverkskonstruksjoner ved bygging av våtrom. Det store omfanget av våtromskader har demonstrert behovet for fuktbestandige løsninger og materialer.

I tidskriftet mur+betong som  presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk finner du de to tekniske artiklene:

PS! Advarer mot gipsplater på badet
 
 
 
Skriv ut