Fuktsikkerhet med mur.
Hus i mur råtner ikke!
I murhus får du hverken sopp eller råte. Såfremt materialene ikke er kontinuerlig nedfuktet beholder materialene sine gode egenskaper så fort de tørker opp igjen.

I Norge har vi årlig fuktskader på bygg for mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. Mange av skadene er resultat av dårlige bygningsmessige detaljer og håndverk. I tillegg utgjør fukt og råte i materialer i våtrom en betydelig del av skadeomfanget.

Våtrom i mur og betong
Et stort omfang fuktskader i våtrom de sist årene har skapt behov for alternative materialer og løsninger. Mur-Sentret har derfor utarbeidet en anvisning for våtrom i mur og betong.

Anvisningen er spekket med beskrivelser og detaljer, og bør være en kjærkommen hjelp for dem som er opptatt av fuktsikkerhet og å bygge med bestandige materialer som ikke gir grobunn for sopp og råte. Les den HER 

PS! Advarer mot gipsplater på badet

 
 
 
Skriv ut