Lydisolering

Tunge konstruksjoner demper støy
Sov godt i et hus av mur!

God lydisolasjon er en viktig for trivselen. Spesielt i urbane strøk og der det er mye trafikk, er mur et naturlig og kostnadseffektivt valg for å fjerne støy og skape et godt innemiljø.

God lavfrekvent isolering er bare praktisk mulig med tunge konstruksjonsmaterialer, slik som konstruksjoner du finner i murhus. Lydisolerende konstruksjoner må enten være tunge, stive, massive og tykke eller utføres som dobbeltkonstruksjoner.

Boliger i mur gir god lydisolasjon, dette er en av de viktigste trivselsfaktorene i en bolig.
Om det er trafikkstøy eller værhardt, det er alltid stille i et murhus fra Murhuskjeden Håndverksmur.
Se en film som eksemplifiserer dette: Snurr film

Bygninger skal beskyttes mot støy som oppstår ved forventet bruk av bygningen, og det stilles krav til:
  • Isolasjon mot luftlyd
  • Demping av trinnlyd (lyd forplantet gjennom konstruksjonsmaterialet)
  • Lydabsorpsjon (etterklang)
  • Skjerming av støy fra tekniske installasjoner
  • Utendørs støy
  • Murhus skjermer spesielt godt mot luftlyd og støy utenfra, betydelig bedre enn for lette fasadematerialer

Les mer

 
 
 
Skriv ut