Murmeldyr

  
Planløsning                                                    
   
        1. etg              2. etg             takterrasse

Arkitekten ønsket her å lage en prototype som var generell, fleksibel og elastisk. En planløsning med lik form og ytre mål som kan stå fritt, skjøtes, adderes og stables. Huset skal kunne benyttes i både flatt og skrått terreng som frittliggende enebolig, eller som vertikaldelte sammenkjedete boliger. Bygningsvolumet kan tilpasses forskjellige hypotetiske terrengsituasjoner og urbane omstendigheter. Selv ved å tilføye varianter som garasje, utleieenhet og kjeller vil det ikke bli behov for å forandre konseptets hovedtanke.

Se mer av Murmeldyr her

Murmeldyr: BRA 151,8 m2. Største lengde 11,7 m. Største bredde 8,4 m. 
 
Arkitekt: HSØ Hagestande og Øverhus Arkitektkontor AS v/ Ann - Jeanette Renlund


Murmeldyr finnes i forskjellige varianter 

 
 
 
Skriv ut