Murhus er miljøvennlige!
De svenske ”Miljö- och samhällsbyggnads-departementet” ønsket en klargjøring omkring miljøpåvirkningene fra alternative byggematerialer og ba Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg gå i gjennom det vitenskapelige materialet som fantes på området. Denne rapporten konkluderer med at det ikke er nevneverdige forskjeller på miljøforurensing uansett byggemateriale sett over byggenes totale levetid.

Det er driftsfasen som betyr mest. Produksjonsfasen står trolig for mindre enn 10 % av miljøpåvirkningene. Resten påløper under byggets levetid. Da tar byggverk i mur og betong raskt igjen nettopp trekonstruksjonene.

Dersom man også utnytter varmelagringsevnen til en konstruksjon i mur eller betong kan et bygg i slike materialer faktisk være mindre miljøbelastende enn et bygg i tre.
I tillegg viser nye studier at betongen absorberer betydelige mengder CO2 gjennom hele materialets levetid.

Da blir det vel mur og betong som er det miljøriktige alternativet.

Konklusjonen er helt entydig:
Den totale miljøpåvirkning gjennom livsløpet er uavhengig av konstruksjonsmateriale. Bruksfasen gir størst miljøpåvirkning. Det er valg av energisystem som er avgjørende for hvor stor miljøpåvirkningen blir.
Videre viser undersøkelsen at valg av maling, tapet og gulvbelegg har langt større betydning enn valg av konstruksjonsmaterialer.

Her finner du mer.

Murhus i Leca.
Her er 10 gode miljøgrunner for å bygge murhus i Leca:

 
 
 
Skriv ut