Hamar kommune skal dele ut en byggeskikkpris i kommunen annethvert år.
Den aller første prisen fikk familien Riise og deres velkjente funkishus i mur Lille Perle. Prisen består av plakett og diplom og skal være en hederspris som skal øke bevisstheten omkring god byggeskikk i Hamar kommune.

I begrunnelsen heter det at generasjonsboligen i Storhamargata 126 respekterer de lokale miljømessige og kulturhistoriske forhold. Den arkitektoniske løsningen reflekterer vår samtid, men stilmessig er det også i dialog med det fredete hovedhuset, Villa Riise.

Bygget har funnet sin form gjennom at familiene, arkitekter, lokale myndigheter, bedrifter og Riksantikvaren har vært involvert. Siden eiendommen er fredet, har det vært restriksjoner som måtte takles underveis i prosessen. Arkitekten har vært Stein Aasen. (Sivilarkitekter Fosse og Aasen AS). Murhuset er bygget av Håndverksmurmedlem Th. Johansen & Sønner AS på Hamar.  
Les mer om prisen på nettsidene til Hamar kommune og i Hamar Dagblad

 
<< Forrige        4 av 4        
 
 
Skriv ut