I løpet av et år er det cirka 60-65 kraftige boligbranner i Norge. Og omkring 60 til 70 menneskeliv går tapt som følge av brann, ifølge tall fra Norsk brannvernforening.

To av tre huseiere bekymrer seg mest for brann – og mer enn innbrudd, vannskader og skadedyr, viser en undersøkelse TNS Gallup nylig har gjort for IF forsikring.

De som bor i trehus som er eldre enn 30 år, er mer bekymret enn de som bor i nyere trehus.

Murhus
Det kan også brenne i en bolig i mur, men materialene begrenser brannen slik at den ikke sprer seg og skadene reduseres. I et murhus er heller ikke vannskader noe stort problem, materialene tørker lett ut og de angripes heller ikke av sopp eller råte

Mangler rømningsplan
Bare halvparten av trehuseierne i Norge har brannplanen klar, i tilfelle uhellet skulle være ute, skal vi tro undersøkelsen.

- Alle boligeiere bør lage en rømningsplan i tilfelle brann. Avklar på forhånd hvem som skal gjøre hva og hvilke rømningsmuligheter man har, sier Kjell Schmidt Pedersen, spesialrådgiver i Norsk brannvernforening.

Ifølge Schmidt Pedersen er dette veldig lurt, fordi da handler man instinktivt og ikke behøver å tenke hva man skal gjøre.

- Og det er spesielt greit når man har barn i huset og avklare på forhånd hvordan man skal forholde seg til det.

Ha tau tilgjengelig
- Både stiger og branntau må være lett tilgjengelig, og rømningsveier ryddet, slik at evakueringen kan skje raskt. Gjennomfør en praktisk rømningsøvelse hvor hele familien er med, sier Arild Juell-Andersen, leder for risikovurdering i If Skadeforsikring i en pressemelding.

Bor du i enebolig, bør du komme det ut fortest mulig – enten gjennom inngangsdør, veranda, altan eller vindu.

Bor du i boligblokk er rådene annerledes, da skal du helst bli i egen leilighet og forsegle den så godt som mulig, mens du venter på brannvesenet.

- Går du ut i gangene, kan du bli fanget av røyken og bli røykforgiftet, sier Schmidt Pedersen.

Skjønner ikke hvor fort det går
- Folk skjønner ofte ikke hvor fort en brann kan utvikle seg, sier spesialrådgiveren.

- Brannen begynner tilsynelatende sakte, men når brannen har nådd taket, går det fort. Ting går som regel mye fortere enn det man tror.

Og det er som regel det vi fyller boligene med som gir den eksplosive utviklingen av en brann.

Seriekoblet alarm
Røykvarslere og slukkapparat er krav i alle boliger.

- Slukkeapparat tømmes i løpet av 15 sekunder, så det aller beste er å bruke slange.

En annen ting som er lurt, er å ha brannalarmene seriekoblet, slik at alarmen eventuelt går samtidig i huset.

Schmidt Pedersen anbefaler videre å ha brannalarmer som er uavhenige av batteri, og som er koblet opp mot alarmnett.

Kilde: Aftenposten

 
<< Forrige        9 av 41        Neste >>
 
 
Skriv ut