Trehus slipper ut mer CO2 enn betonghus
Teknologisk Institut i Danmark har beregnet at et hus bygget i lettklinkebetong slipper ut mindre CO2 enn et trehus over husets 70-årige levetid, skriver det danske tidsskriftet Ingeniøren.
Bare i nedrivningsfasen er det ni kilo per kvadratmeter å hente. I husets levetid kan forskjellen være 45 tonn, heter det i artikkelen.

Hus oppført med tunge elementer av lettklinkerbetong har et mindre CO2-forbruk enn lette trehus. Tror du, at du bor miljøriktig fordi du har bygget et trehus, så kan du godt tro om igjen, heter det.
Instituttet har for første gang vurderet CO2-effekten ved å undersøke hele livssyklusen for to identiske boliger.
Sett i det lyset er konklusjonen entydig: Boligen med lettklinkerbetongvegger belaster klimaet mindre enn hus som er utført med lette vegger, sier seniorkonsulent Claus V. Nielsen, Teknologisk Instituts betoncenter.
- I de første faser er betongen bak i CO2-regnskapet, men så snart vi tar med fasene drift og nedrivning, snur bildet. Lettklinkerbetong har en god evne til varmeakkumulering, hvilket medfører mindre energiforbruk til oppvarming, ventilasjon og avkjøling per år. Og da vi regner med at en bolig har en gjennomsnittlig levetid på 70 år blir det til en stor besparelse, sier Claus Nielsen.
Forskjellen i CO2-utslipp mellom trehus og lettbetonghus er opp til 250 kg pr. kvm., dvs. ved et hus på 180 kvadratmeter utvikler trehuset 45 tonn CO2 mer.
- Mange fokuserer feilaktig utelukkende på at trærne i skogen opptar CO2 mens sementfremstilling forbruker energi. Reelt bør man betrakte hele byggeriets livssyklus, og her vinner betongen på lang sikt, fastslår Claus V. Nielsen.
Livssyklus omfatter byggeriets samlede levetid. Fra råstoffutvinning, opparbeiding til byggematerialer, produksjon av byggematerialer til oppførelse av bygget, bygget driftsperiode og endelig energiforbruk til nedrivning og knusing og det CO2-opptak som foregår i nedknust betong i kontakt med atmosfærisk luft.
Teknologisk Institut har utarbeidet sin rapport for Letbetonelementgruppen BIH.
Trehusenes andel av det samlede nybygg i Danmark er vokst med omkring 15 prosent de siste fem år. Det skyldes at de har et bedre miljøimage i befolkningen. Vi synes at det var på tide at få noen fakta på bordet i en debatt som er preget av følelser, sier Erik Fredborg, teknisk sjef hos elementprodusenten Expan.

Kilde: bygg.no 

Se også: Norske huseiere må bruke atskillig mer tid og penger på vedlikehold i årene fremover

Les også pressemeldingen i fra byggutengrenser.no

 
<< Forrige        28 av 41        Neste >>
 
 
Skriv ut