Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Grønnbolig flermannsboliger - kommer snart

Vi har tomannsboliger, firemannsboliger og en seksmannsbolig. Du ser noen av de HER!