Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Murerfirma Haugerud og Vikeby AS
Via en rekke tilfeldigheter kom byggherren i kontakt med to nyutdannede arkitekter som fikk sjansen til å levere et skisseprosjekt for et nytt hus. Det ble gitt to ønsker for prosjektet; det gamle sommerhuset øverst på tomta skulle bevares, og det nye bygget skulle være i mur for å begrense vedlikeholdsbehovet. Arkitektene er: Magne Meland, Alt.Arkitektur & Henrik Lundberg, Kap

Byggherren ønsket også å bevare terreng og vegetasjon og unngå store sprengningsarbeider. Programmet ellers var relativt enkelt; bolig for voksent par med en hybelleilighet, store lagringsrom og en vinterhage.
Her ser du resultatet etter at Murerfirma Haugerud og Vikeby AS fikk satt opp huset i 30 cm Leca isoblokk som er pusset og malt innvendig og utvendig. Haugerud & Vikeby har base i Mysen. Les mer om firmaet her.

Dette huset er omtalt i bladet MUR 2-2006. Les hele denne artikkelen se bilder og planløsning her
Alle foto: Trond Opstad