Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Fra trehus til MURHUS på 1, 2, 3

På 1, 2, 3 kan du gjøre om trehuset ditt til et murhus og få mange av fordelene et murhus gir deg. Vårt system tåler fukt, råtner ikke og står like fint i mange, mange år uten vedlikehold.

Vi i Håndverksmur hjelper deg. Interessert? Les vår brosjyre

Puss på plate - Weber Luftet Kledning
Weber Luftet Kledning er et robust, værbestandig fasadesystem. Kombinasjonen av platen Aquapanel
Outdoor og Weber Fiberpussystem er et perfekt system for fl otte og varige, pussede fasader.
Systemet utgjør en to-trinns tetting av fasaden og sikrer god lufting og drenering. En luftet, pusset
fasade er en fasade med et luftsjikt mellom puss/værhud og vindtetting/ isolasjon. Prinsippet kan
brukes for veggen som helhet, med en luftet, drenert utvendig kledning. Weber Luftet Kledning
er testet i klimakarusell med meget gode resultater, og innehar Teknisk Godkjenning.

Fordeler med Weber Luftet Kledning

  • Enkel og slank konstruksjon
  • Fleksibel konstruksjon som tillater spennende geometri
  • Fritt valg av farge og struktur på sluttpuss
  • Lav egenvekt
  • Én leverandør - ett ansvar
  • Meget god slagregnstetthet gjennom omfattende testing
  • Effektiv uttørking av eventuell fukt fra bakenforliggende konstruksjon
  • Aquapanel Outdoor gir en solid og slagfast pussoverflate, og skjermer samtidig den bakenforliggende konstruksjonen.

Murhuskjeden Håndverksmur AS er en huskjede som bygger det murhuset du ønsker deg.
Vi har murmestere og entreprenører som lokale forhandlere i store deler av landet.
Våre bedrifter utfører alt innen mur og flis, samt rehabilitering, generell oppussing, og
andre entrepriser.

Nå gjør vi også om ditt trehus til murhus på 1, 2, 3.

Ta kontakt med din lokale forhandler som du finner HER.
Les vår brosjyre