Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Nytt fra SINTEF Byggforsk

Det omkommer ikke flere i brann i Norge enn i de andre nordiske landene. Det er heller ikke større brannhyppighet i Norge. Brannskadeerstatningene til boligbranner er likevel høyere i vårt land enn i resten av Norden. Halvparten av brannene skyldes elektrisk utstyr.

Større boareal gir større erstatninger
At brannskadeerstatningene er høyere i Norge, skyldes andre forhold enn de rent branntekniske. Brannskadeerstatningene per boligbrann er høyere fordi vi har større boareal, en større andel av befolkningen bor i eneboliger, vi har flere boliger med kjeller, og gode forsikringsordninger. Sammenlignet med Sverige, har Norge en betydelig høyere andel branner som skyldes «elektrisk årsak». En hovedårsak til dette er at Norge i mye større grad bruker elektrisitet som energikilde i boliger.

Halvparten skyldes elektrisitet
«Elektrisk årsak» og «feil bruk av elektrisk utstyr» er registrert som årsak til 50 % av boligbrannene og 36 % av dødsbrannene med kjent årsak i Norge. Komfyrer og kokeplater er klart «verstingen» og står alene for nesten 20 % av boligbrannene med kjent årsak. Andelen branner i installasjonsmateriell, dvs. den faste installasjonen i boligen, har vært økende de senere år.

Les hele artikkelen HER