Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Gode bygg og riktig energiforsyning
Fremtidens bygninger skal isoleres bedre i yttervegg, tak og gulv, og utstyres med langt bedre vinduer enn i dag. Å unngå kuldebroer og å oppnå god lufttetthet blir viktige energitiltak. De nye kravene fordrer stor nøyaktighet for å få til god nok utførelse. De nye reglene tar også utgangspunkt i at 70 % av varmen i ventilasjonsluften kan gjenvinnes og brukes til oppvarming.
Da er det godt å kunne bygge murhus med den nye Leca Isoblokk 35 cm som med god margin tilfredsstiller de strengeste krav til varmeisolering og tetthet i byggeforskriftene. At den verken kan råtne eller brenne er også en av murhusets mange fordeler.

Leca Isoblokk 35


 

Leca Isoblokk 35 cm tilfredsstiller med god margin de strengeste krav til varmeisolering og tetthet i byggeforskriftene TEK - 07 når utførelsen er i henhold til anvisningene.
Leca Isoblokk 35 cm er spesielt godt egnet til yttervegger i boliger som eneboliger, rekkehus og terrassehus samt i andre energikrevende bygg som for eksempel hotell, institusjonsbygg og næringsbygg.

Det er mange argumenter for å bygge murhus og enda flere med Leca Isoblokk 35 cm:

• Har meget god varmeisolasjon med U-verdi 0,15 W/m2K uten noen form for tilleggsisolasjon
• Lastbæring og varmeisolasjon i ett produkt
• Symmetrisk tverrsnitt, last kan føres ned på begge vanger
• Lav vekt
• God brannmotstand
• God lydisolasjon mot trafikkstøy
• Selvbyggervennlig, lett å tilpasse, god å mure
• Tilpasningsblokk for riktig vegghøyde uten kapping
• Prefabrikkerte overdekningsbjelker for lange spenn med god bæreevne
• God pussbærer, pussen hefter godt
• Lave vedlikeholdskostnader, god bestandighet
• Motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr
• Meget fuktbestandig, gir “sunne hus”
• Høy varmekapasitet gir god termisk komfort med små temperaturvariasjoner over døgnet
• Kontrolleres av Kontrollrådet for Betongprodukter

Dette er et moderne byggesystem for alle typer bygg!
Leca Isoblokk 35 er et byggesystem basert på maxit sine tidligere Isoblokk løsninger. Se nærmere på System Leca Isoblokk 35 (pdf).

Les mer på maxit/Leca sine hjemmesider