Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Murhuset "Lille Perle" på Hamar er bygget av Th. Johansen & Sønner AS. Det var en vanskelig utfordring på en fredet eiendom. Huset er tegnet av Sivilarkitekter Fosse og Aasen AS.