Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Murhus fra Murmester Odd Rui

Vårt medlem Murmester Odd Rui AS har stått for murarbeidet på denne villaen i bærende murverk. Et ekte murhus i tegl og Leca, tegnet av Tjøme Arkitektkontor.