Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Nyttig trykksak om mur, betong og miljø

Mur og Betong, De miljøvennlige byggematerialene er tittelen på heftet som nettopp er utgitt (april08).
Heftet setter fokus på miljøaspektet i forhold til mur og betong brukt som byggematerialer. Målgruppen for heftet er alle som er opptatt av dette temaet generelt, og politikere, arkitekter og byggherrer i tillegg til bransjens ansatte spesielt.

I heftet ser man på byggematerialene i et livsløpsperspektiv, og sammenligner belastningene fra produksjonsfasen med belastningene fra driftsfasen.

Heftet kan lastes ned som en pdf, her:
Last ned Mur_miljo.pdf (1.14 MB)