Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

HUSTYPER

Vil du bo i et stille, svalt hus med godt inneklima?
Vil du ha et hus som er litt utenom det vanlige?
Vil du prioritere ferie og fritid?
Velg da ett murhus fra Murhuskjeden Håndverksmur. Da får du et tilnærmet vedlikeholdsfritt murhus og mer fritid!