Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

God varmeisolering med Murhus

Tunge konstruksjoner gir energiøkonomiske løsninger

Betydelig energisparing kan oppnås ved riktig bruk av tunge materialer og konstruksjoner i bygg. Mur og teglstein har meget god varmekapasitet og holder på varmen når nattetemperaturen synker på vinterstid og mur holder på kulda når dagtemperaturen stiger om sommeren. Begge deler kan utnyttes til å redusere behovet for kjøpt energi, både til oppvarming og til kjøling.

SINTEF har dokumentert at tegl og andre tunge byggematerialer gir bedre varmehusholdning. I løpet av vinterdagene oppmagasineres varme i veggene, som så avgis til godlunk når vi slår ned fyringen for natten. Om sommeren gir denne "forsinkelsen" i temperaturendring god utlufting.


Leca Isoblokk 35cm nå med U-Verdi 0,15

I forbindelse med utarbeidelse av SINTEF Byggforsk teknisk godkjenning på vegger av Leca Isoblokk 35 cm har Leca nå gode nyheter. SINTEF Byggforsk har beregnet U-Verdien på denne løsningen til 0,15. 

I praksis betyr dette at vi nå kan dokumentere veldig gode isolasjonsverdier for denne murløsningen, faktisk like god isolasjonsverdi som det mest sannsynlig vil kreves i passivhusvegger.

Dette er veldig positivt ettersom murverk ikke har utfordringer med fuktproblemer når isolasjonstykkelsen økes.

Det er mange argumenter for Leca Isoblokk 35 cm:

• Har meget god varmeisolasjon med U-verdi 0,15 W/m2K uten noen form for tilleggsisolasjon
• Lastbæring og varmeisolasjon i ett produkt
• Symmetrisk tverrsnitt, last kan føres ned på begge vanger
• Lav vekt
• God brannmotstand
• God lydisolasjon mot trafikkstøy
• Selvbyggervennlig, lett å tilpasse, god å mure
• Tilpasningsblokk for riktig vegghøyde uten kapping
• Prefabrikkerte overdekningsbjelker for lange spenn med god bæreevne
• God pussbærer, pussen hefter godt
• Lave vedlikeholdskostnader, god bestandighet
• Motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr
• Meget fuktbestandig, gir “sunne hus”
• Høy varmekapasitet gir god termisk komfort med små temperaturvariasjoner over døgnet
• Kontrolleres av Kontrollrådet for Betongprodukter

Et moderne byggesystem for alle typer bygg!
Leca Isoblokk 35 er et byggesystem basert på tidligere Isoblokk løsninger. Se nærmere på System Leca Isoblokk 35.