Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Villa Futurum
  
Planløsning                                                    
   
         1. etg                2. etg

Denne boligen er laget på murverkets egne premisser, både hva gjelder utførelse og arkitektur. Huset er bygget i bærende murverk; skallmur i tegl med 15 cm isolasjon. Det er utformet enkle volumer som gir variasjoner innenfor et helhetlig uttrykk. Huset har to pulttaksvolumer, denne sammenstillingen gir muligheter for to gode uteplasser. Fortrinnsvis mot sør og vest. Hovedfløyen i halvannen etasje har stue og oppholdsrom. Her er det meget gode lysforhold, samtidig som høyden gir mulighet for å åpne opp i to etasjer. Villa Futurum kan bygges med dobbelgarasje i tegl som bindes sammen med hovedbygningen via tak og boder i tre. Her er det rom for variasjoner – ute som inne.

Villa Futurum: BRA 159,5 m2. Største lengde 13,7 m. Største bredde 12,7 m. 
  
Arkitekt: Søndergaard Rickfelt AS Arkitekter MNAL NPA