Håndverksmur
Håndverksmur 2012 - Postboks 69 Tveita - 0617 Oslo - E-post:post@handverksmur.no

Oppe & nede
  
Planløsning                                                    
      
     Kjeller         1. etg         2. etg

Et moderne hus for smal og krevende tomt i skrått terreng. Huset har en praktisk inndeling med en privat og en «offentlig» del. Den bølgende bygningsmassen skaper et spennende tredimensjonalt design. Plasseringen av vinduer og dører understreker fasadeflatenes helhet. Trappen stiger og faller i en seksjon. Det er store rom i andre etasje som barna kan bruke til lek. Huset kan også bygges på flat tomt, men da mister man kjellerutgangene til hagen. Terrassen rettes fortrinnsvis mot husets hageside, og trappen kan vende ut mot veien.

Oppe & nede: BRA 270,3 m2. Største lengde 14,7 m. Største bredde 8,4 m.

Arkitekt: Archeus Oy v/Architect Safa Juha Paavo Mikkonen