30 år i bransjen!

Flisekompaniet har vært på banen siden 1979 og er i dag landets ledende innen import, distribusjon og salg av fliser til privat- og prosjektmarkedet. Hovedkontoret ligger i Oslo, der har vi utsalg på Alnabru, Skøyen og Billingstad . Så langt er kjeden etablert i Oslo, Tromsø, Alta, Sortland, Trondheim, Molde, Ålesund, Førde, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kragerø, Fredrikstad, Kongsberg, Hønefoss, Sotra, Lillehammer, Moss, Ski, Skårer, Drammen og Steinkjer.
Med 30 år i bransjen står vi for kvalitet og trygghet – de viktigste momentene når du skal velge flisleverandør.

Hvilken posisjon har Flisekompaniet idag?
Helt siden starten har vi hatt som mål å bli bransjens nr. 1. I dag er vi landets suverent største og ledende fagkjede inne fliser.

Og kompaniet vokser fortsatt - i takt med hverandre, kundene våre og tiden vi lever i.

Hva er det særegne ved Flisekompaniet?
Det som er vår sterkeste kraft og suksessfaktor er verdiene våre (innovasjon, gjestfrihet, lagånd og folkelighet), og gleden vi i Flisekompaniet har av å skape hjem og interiørløsninger som vil bety mye for folk. Og når vi også kan love det største utvalget, den beste kompetansen og den beste utsillingen ligger alt til rette for å leve etter visjonen vår om å påvirke utviklingen av fremtidens norske hjem og offentlige rom.

Proff- og prosjektmarkedet
Som ledende fagkjede er det naturlig for oss å også være best på å betjene både proffmarkedet (håndverkerne) og prosjektmarkedet (byggherrer, entreprenører og arkitekter).

For håndverkerne tilbyr vi et servicekonsept (Proffligaen) som er enestående i bransjen, en samarbeidsavtale som gjør hverdagen til håndverkerne enklere og mye mer lønnsom. Les mer her

Gjennom Flisekompaniet Prosjekt tilbyr vi vår fagkompetanse til både beskrivende og gjennomførende ledd i hele prosjekter, både før, under og etter at bygget er ferdigstilt. Les mer her

 
 
 
Skriv ut