Om Ellingard

Ellingard Naturstein er en bedrift hvor arbeider innen naturstein har gått i arv fra far til sønn helt siden 1905.

Vi setter kompetanse høyt, både gjennom utdanning av steinmontører og rådgvivning i prosjekteringsfasen.

Vår kompetanse synliggjøres gjennom faglærte steinmontører, og erfarne rådgivere innen prosjektering og rådgiving. Det siste gjør at vi sammen med arkitekter, byggherrer og entrepenører kan skape skreddersydde løsninger, både innen steintype, formater og monteringsløsninger. Med oss kan du rett og slett følge steinen fra fjellet frem til ferdig montert resultat.

I tillegg har vi bygget oss et unikt internasjonalt nettverk som sikrer oss et bredt tilbud, uten fordyrende mellomledd. Vi kjøper steinen direkte i bruddet, og ivaretar prosessen hele veien.
Noe av det vi også er stolte av i Ellingard Naturstein er kulturen blant våre annsatte. Alle som jobber hos oss tar ansvar i å videreføre Ellingards tradisjoner.
I tillegg opererer vi kun med fast ansatte montører, da vi er overbevist om at dette er veien å gå for å dyrke en god bedriftskultur og ansvarsfølelse.

Naturstein er et stort fagområde, og på vårt kompetansesenter på Alnabru i Oslo jobber vi med å holde oss kontinuerlig oppdatert. Det finnes over
40 000 steintyper i handel, alle med ulike kvaliteter og egenskaper. Skal du velge riktig, kommer vår oversikt og erfaring garantert godt med.

Tar du kontakt med oss, får du både førsteklasses stein og de ekspertrådene som gir prosjektet ditt et ekstra løft.

Ta gjerne kontakt for spesialbrosjyre for naturstein innen områdene fasade, gulv, eller rehabilitering.

 
 
 
Skriv ut