Et mursteinshus holder best på varmen


Med generelt høye energiutgifter og sterkt stigende energipriser i de kommende år, blir det enda mer økonomisk fordelaktig å bygge alle husets vegger i murstein. En innervegg bestående av murstein, holder simpelthen bedre på varmen. Forskjellen blir enda større når man sammenligner med veggkonstruksjoner som er bygget opp av lette konstruksjoner i tre kledt med gips. Det er et av resultatene man kan lese i rapporten ”Muret byggeri og indeklima”, som SBI – Statens Byggeforskningsinstitut I Danmark – nylig har laget. Fordelen med et murhus er at murstein som er et tungt materiale, har en god evne til å akkumulere varme. Det vil si at murstein bruker lengre tid på å varmes opp og kjøles ned, sammenlignet med andre typer byggematerialer. Derfor er et fullmurt hus utrolig godt til å holde på varmen om vinteren og til å holde huset kjølig om sommeren.Murstein er et godt materiale som kan puste og som kan absorbere og avgi fukt til rommet, og murstein hverken utvider seg, eller blir mindre ved fuktpåvirkninger. Mikroorganismer som mugg og sopp kan heller ikke gro i murstein,. Derfor har murstein også en spesielt god funksjon i husets våtrom, som kjøkken og bad.

Rapporten fra SBI konkluderer med at et fullmurt hus har de mest stabile innetemperaturer. Materialenes evne til å regulere temperatursvingninger i huset har stor betydning for det fuktmessige inneklima – både i forhold til opptak av en gitt fuktmengde og en rask avgivelse av samme fukt. Innervegger og  bestående av kalkpusset murstein eller av ren murstein er best til å utjevne inneluftens fuktinnhold, og sikrer samtidig mot vekst av mikroorganismer.

Det koster litt mer i håndverksutgifter å mure et hus, men den merutgiften tjener man inn når strømutgiftene til oppvarming og avkjøling, og det bedrede inneklima regnes med. ”Rapporten fra SBI er interessant fordi den sammenligner fullmurte bygg med andre veggkonstruksjoner. Den viser at man både kan spare penger på strømregningen og samtidig få et behagelig og sunt inneklima hvis man velger å bygge alle husets vegger i murstein”, sier direktør Tommy Bisgaard fra byggitegl.no.

Rapporten fra SBI kan hentes på følgende lenke: http://www.sbi.dk/indeklima/generelt/muret-byggeri-og-indeklima/sbi-2009-01.pdf/downpub

 
<< Forrige        4 av 41        Neste >>
 
 
Skriv ut